+-


OPLOSSINGSCOMPONENTEN
NETAPP PRODUCTEN
NetApp FAS8080 (all-flash) in MetroCluster-configuratie
NetApp ONTAP 9
NetApp SnapMirror/SnapVault/
SnapCenter
NetApp FlexArray

OMGEVING
CommVault
VMware

Customer Profile+-

Amphia ziekenhuis

HET KLANTPROFIEL
Samen gezonder, dat is waar 270 medisch specialisten, 4300 medewerkers en 340 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Amphia wil patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Zodat zij zo snel als mogelijk en verantwoord is weer in hun eigen omgeving verder kunnen herstellen. Natuurlijk houdt Amphia daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, behoeften en omstandigheden. Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur

PDF Download

The Challenge+-

DE UITDAGING
In samenhang met de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis was de IT-organisatie op zoek naar een nieuw, toekomstbestendig systeem. Norbert Mateijsen, ICTprogrammamanager, legt uit:
“Amphia is een 24×7 bedrijf, dus onze systemen moeten altijd online zijn. Bovendien zochten wij een oplossing die kon voorzien in robuuste disaster recovery. Ten slotte wilden wij het onderhoud voor zowel onze medewerkers als onze eindgebruikers kunnen verlichten.” Het bestaande systeem trok veelal een te zware wissel op de organisatie; enerzijds omdat IT-personeel geregeld was genoodzaakt onderhoud buiten normale kantoortijden te verrichten anderzijds omdat eindgebruikers hinder ondervonden van de onderhoudswerkzaamheden. Dat systeem was dan ook aan vervanging toe en Amphia zocht naar manieren om de ICT-beheerslast te verminderen en maximaal onderhoud uit te voeren met minimale impact voor eindgebruikers.

PDF Download

The Solution+-

DE OPLOSSING
Om te voorzien in de behoeften heeft Amphia een active-active, all-flash NetApp FAS8080 aangeschaft in een NetApp MetroCluster-configuratie. In zijn nieuwe vorm is niet alleen de storage redundant, maar ook de servers, VMware en het netwerk zijn dubbel uitgevoerd. Bovendien heeft Amphia een IP-storagenetwerk aangelegd, waardoor de performance een nog grotere impuls heeft gekregen. Bestaande disks zijn op basis van een NetApp FlexArray-licentie op het NetApp-systeem aangesloten.

PDF Download

Business Benefits+-

DE BEDRIJFSVOORDELEN
Dankzij de nieuwe NetAppimplementatie heeft Amphia de beheerslast voor het IT-personeel fors kunnen verminderen. Heel belangrijk is de verbetering van de onderhoudbaarheid. Frank Fornara, ICT-architect, bevestigt dit: “Wij kunnen nu onderhoud tijdens kantooruren verrichten zonder dat eindgebruikers daar hinder van ondervinden. Dat is waar we naar streven.”

Verder profiteert het ziekenhuis van ruime flexibiliteit. Het NetApp-systeem is multiprotocol, waardoor uiteenlopende soorten storage kunnen worden geconsolideerd en geïntegreerd in één platform. Dit levert niet alleen minder complexiteit op, maar ook de dagelijkse onkosten (waaronder stroom en koeling) vallen lager uit. Doordat de storage van het nieuwe systeem uit flash bestaat, is de doorvoercapaciteit met sprongen erop vooruitgegaan, met als resultaat ultrasnelle verwerking en voorspelbare performance.

De storage in het NetApp-platform is volledig op basis van thinprovisioning ingericht, hetgeen een forse besparing heeft opgeleverd wat betreft overcapaciteit, koeling en hardware. De dataprotectie is geregeld volgens het 3-2-1-principe. Middels NFS kon Amphia de backupvoorziening anders inrichten. Data wordt gerepliceerd over twee locaties.

Het ziekenhuis is trots op de stabiliteit en betrouwbaarheid van de infrastructuur; de zorg naar de patiënt staat centraal. Edwin Groenewegen, ICT-architect, bevestigt dit.

TOEKOMST
Amphia heeft bewust gekozen voor NetApp als primaire storagelaag; andere systemen worden ondergeschikt gemaakt aan het NetApp-systeem en ook virtualisatie wordt in de toekomst overgezet. De komende jaren wil Amphia de efficiëntietechnologieën in NetApp-systemen (te weten deduplicatie, compressie en compactie) verder toepassen. Het ziekenhuis beoogt meer intelligentie te realiseren om de plaatsing van data in actieve, backup- en archiefstorage verder te automatiseren.

Edwin is te spreken over de toekomstbestendigheid van de NetApp Data Fabric: “NetApp heeft hier goed over nagedacht. Wij zijn nu in staat zelf te bepalen waar data wordt ondergebracht en we zitten niet vast aan een geïsoleerde aanpak.”

Amphia treedt de toekomst met vertrouwen tegemoet en is klaar voor de regelgeving die de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich meebrengt. Het ziekenhuis wil gebruik gaan maken van data leak prevention (DLP) en encryptie, waardoor data altijd veilig is, ongeacht waar deze staat en hoe gevoelig deze ook is.

Edwin: “Wij proberen compliant te zijn met regelgeving. NetApp biedt daarvoor de middelen die wij nodig hebben.”

PDF Download

Environment+-

DE VOORDELEN

  • Sterk verminderde beheerslast
  • Onderhoud zonder eindgebruikers te hinderen
  • Volledige thin-provisioning
  • Multi-protocol, uniforme aansluitingsmogelijkheden

PDF Download

Take the first step to optimize your storage environment & get in touch with us