+-


  • NetApp MetroCluster
  • FlexPod
  • NetApp enterprisestoragesysteem
  • FAS8020

Customer Profile+-

Elkerliek ziekenhuis

Een centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp in Helmond (tevens hoofdvestiging), een dagziekenhuis in Deurne en een polikliniek in Gemert. Het zijn de drie locaties van het Elkerliek ziekenhuis dat met 500 bedden, 120 medisch specialisten en 2000 medewerkers tweedelijnszorg biedt. “Er is aandacht voor de hele mens en niet alleen voor zijn of haar ‘aandoening’”, zoals het zelf belooft. Wat dat inhoudt? Het Elkerliek ziekenhuis streeft naar kwaliteitszorg en beseft dat onder meer innovatieve IT-oplossingen nodig zijn om dat te realiseren. Zo introduceerde het als eerste ziekenhuis in Nederland barcodescanning voor het invoeren van patiëntgegevens. Hierdoor hoeven medewerkers niet langer handmatig gegevens in te voeren en kunnen zij zich meer concentreren op de zorgverlening. Daarbij staat gastvrijheid in het ziekenhuis voorop, wat onder andere blijkt uit de behaalde titel ‘meest gastvrije ziekenhuis van Nederland’.

PDF Download

The Challenge+-

De uitdaging van het Elkerliek was de uitdaging waarvoor elk Nederlands ziekenhuis staat: het elektronisch patiëntendossier invoeren overeenkomstig actuele wet- en regelgeving.
“We waren genoodzaakt om naar een standaard oplossing over te stappen om zo een nieuwe basis voor de toekomst te creëren”, aldus Maarten Coenen, Manager Sector Medische & Informatie Technologie bij het Elkerliek. “Temeer daar door geavanceerdere diagnostiek en behandeling steeds meer patiënteninformatie vrijkomt die verwerkt en opgeslagen moet worden.” Tegelijk wilde het ziekenhuis een Virtuele Desktop Infrastructuur inpassen, die makkelijk vanuit één punt beheerd en geüpdatet kon worden. Coenen: “Tot slot had de NetApp-oplossing die we al gebruikten het eind van zijn levenscyclus bereikt. Stuk voor stuk redenen om ditmaal niet weer een stapje, maar echt een sprong vooruit te zetten.”

PDF Download

The Solution+-

In een tijd dat ICT een dermate groot aandeel heeft in de bedrijfsvoering, is in elke onderneming of organisatie de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van bedrijfskritische applicaties en informatie cruciaal, maar in een ziekenhuis is het letterlijk van levensbelang. Niet ‘mission critical’, maar ‘life critical’. Dat betekent dat iedere beslissing in het opbouwen van een andere IT-omgeving zorgvuldig overwogen moet worden. Coenen: “In principe waren we tevreden over NetApp, we deden al zaken met Cisco en hadden de nodige VMware systemen in huis. Daardoor kwam hun gecombineerde FLexPod-platform serieus in beeld. We hebben al vrij snel andere architecturen en oplossingen tegen het licht gehouden, maar uiteindelijk is gekozen voor deze flexibele geconvergeerde infrastructuur waarvan je weet dat storage- , netwerk- en servertechnologieën vooraf gevalideerd zijn en onderling volledig gesupport worden.”

Net als bij de vorige NetAppoplossing werd gekozen voor NetApp MetroCluster als centraal storageonderdeel. Dit vanwege de bewezen staat van dienst: hoge beschikbaarheid, volledig databehoud en Non-Disruptive Operations. Uiteraard was deze software al redundant uitgevoerd, maar wel binnen één locatie. Coenen: “Een calamiteit hoeft dan maar even om zich heen te grijpen en de impact op de kwaliteit en continuïteit van zorg kan funest zijn. Met twee geografisch van elkaar gescheiden datacenters ben je minder kwetsbaar. Onze serviceprovider Deltics heeft een analyse gemaakt wat in deze situatie de beste optie zou zijn, nieuwbouw, co-locatie of housing. Dat laatste kreeg de voorkeur. We hebben de eigen ICTapparatuur nu in een extern beveiligde omgeving staan.” Deze horde naar een stabiele, hoogwaardige en complete IT-voorziening was genomen, en de volgende diende zich al aan. Op het moment dat het Elkerliek bezig was met het ontwerp en de inrichting van de configuratie, was nog niet duidelijk met welke EPD-leverancier het in zee zou gaan. Coenen: “Deltics heeft daar samen met NetApp twee scenario’s voor opgesteld op verzoek van het Elkerliek. In een project stuit je altijd op onverwachte hindernissen. Dan wil je graag partners hebben die flexibel zijn en met je meedenken.”

PDF Download

Business Benefits+-

Coenen kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een schaalbaar en toekomstbestendig IT-platform te hebben, dat de groeiende hoeveelheid informatie duurzaam kan opslaan en met een druk op de knop kan presenteren. “Een datamigratie zoals we die nu gehad hebben, hoort tot het verleden. Dat was met onze kritische applicaties en systemen nog een operatie die nauw luisterde. We hadden besloten het gefaseerd uit te voeren, in rustigere periodes zoals ’s nachts, in het weekend en in de zomervakanties. Dat pakte zeer goed uit. Aanvullend is nog een NetApp FAS8020 storagesysteem voor het datawarehouse van het EPD toegevoegd.

Met NetApp SnapProtect-technologie is een veilige en efficiënte waarborg ingebouwd voor back-up en data recovery binnen de complete IT-omgeving, ook bij calamiteiten. “Disc-to-disc”, aldus Coenen. “We zijn nu echt af van de tapes.

Gecombineerd met NetApp OnCommand Unified Manager heb je ideale beheer-mogelijkheden en weet je precies wanneer en waar je moet ingrijpen.” Het Elkerliek heeft volgens Maarten Coenen nu een betrouwbaardere IT-oplossing, waar hij en zijn team minder omkijken naar hebben, ook mede dankzij de proactieve dienstverlening van Deltics en NetApp. Heeft hij nog wensen? “We willen ons data-archief slimmer inrichten op basis van dataclassificaties. In welke mate moet informatie beschikbaar zijn? Daar kun je dan diverse storagemogelijkheden met diverse prijskaartjes aan hangen. Want een ziekenhuis moet tegenwoordig ook bijzonder scherp op de kosten letten.”

PDF Download

Environment+-

Sector
Ziekenhuiszorg

De uitdaging
Een toekomstige IT-omgeving inrichten, inclusief hoogwaardige storage, waarin het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) volgens de laatste wet- en regelgeving verankerd kan worden.

De oplossing
Een bewezen configuratie met onderdelen van Cisco en NetApp (FlexPod) die in staat is om ‘life critical’ informatie snel, stabiel en duurzaam op te slaan en weer in te zetten.

De voordelen

  • Schaalbaar, flexibel en hoog beschikbaar
  • Redundant uitgevoerd met geografisch gescheiden datacenters
  • Uitgerust met SnapProtect-technologie voor data back-up en recovery
  • Overzichtelijk storagebeheer op basis van OnCommand Unified Manager

PDF Download

Take the first step to optimize your storage environment & get in touch with us