+-


NETAPP PRODUCTEN

  • Clustered Data ONTAP (cDOT)
  • FAS2554 HA met Flash Cache
  • OnCommand System Manager
  • Non-Disruptive Operations

Success Story+-

Twente Milieu

De oorspronkelijke kerntaak van Twente Milieu is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu heeft met de aanschaf en de implementatie van de NetApp FAS systemen een toekomstbestendig en schaalbaar systeem in huis. Twente Milieu is met de geboden oplossing nu al ‘Cloud ready’. Op dit moment is gegevensopslag en back-up in de cloud niet de beste oplossing, maar dat kantelpunt zal een keer komen en dan zijn ze er in ieder geval klaar voor.

HET KLANTPROFIEL
Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor het werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.

De oorspronkelijke kerntaak van Twente Milieu is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam is in de buiten dienst, zijn zij dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van Twente. Een grote werkgever, die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (20 procent van het personeelsbestand) kansen biedt. De slogan ‘schoon, gezond en fris’ krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten.

DE UITDAGING
Twente Milieu is in de afgelopen jaren hard gegroeid. Deze groei had voor de ICT-infrastructuur grote gevolgen. Met name de explosieve groei van dataverkeer was reden voor Twente Milieu om de ICT-infrastructuur onder de loep te nemen. Twente Milieu nam naar aanleiding van het adviesrapport van Deltics het besluit om de ICT-infrastructuur te vernieuwen en de aanpak van ICT projecten te professionaliseren. Het doel van het vernieuwen van de ICTinfrastructuur was met name het verhogen van de capaciteit en het hoog beschikbaar krijgen van de gehele ICT-infrastructuur.

DE OPLOSSING
Het advies van Deltics was om twee NetApp-systemen te plaatsen. Twente Milieu is samen met Deltics afgereisd naar het EMEA hoofdkantoor van NetApp te Schiphol-Rijk. NetApp heeft hier een technische sessie gegeven over de inmiddels aangeschafte systemen. Op de primaire locatie in Enschede staat een FAS2554 HA, dit is een hybride systeem waarin een aantal SSD’s geplaatst zijn ten behoeve van Flash cache. Mede hierdoor behaalt Twente Milieu met gemak de voorafgestelde performance eisen. “De performanceverbetering is goed merkbaar en de SSD-laag werkt super snel”, aldus Gerbert Stegehuis, Hoofd ICT, Facilitair en Inkoop.

Deltics adviseerde tevens om op de secundaire site/uitwijklocatie ook een NetApp FAS-systeem te plaatsen. Dit omdat hierdoor maximaal gebruik gemaakt kan worden van de moderne technologie die NetApp te bieden heeft. Twente Milieu koos voor Clustered Data ONTAP (cDOT), dit is het operating system van NetApp.

DE BEDRIJFSVOORDELEN
De voordelen van de NetApp oplossing voor Twente Milieu zijn er meerdere. Onder andere de scale-up en scale-out mogelijkheden bij uitbreiden van de storageomgeving; de eenvoud in beheer door het geïntegreerde OnCommand System Manager (vanaf versie 8.3); en de Non-disruptive operations (NDO). NDO zorgt ervoor dat er geen downtime meer voorkomt bij toekomstige upgrades of uitbreidingen van storage en cluster. Via de link www.ndocalc.com kunt u eenvoudig berekenen wat de besparing is bij een overstap naar NDO (Non-Disruptive Operations met cDOT); Twente Milieu heeft met de aanschaf en implementatie een toekomstbestendig en schaalbaar systeem in huis. “Twente Milieu is met de geboden oplossing nu al ‘Cloud ready’. Op dit moment is gegevensopslag en back-up in de cloud, voor ons, niet de beste oplossing; maar dat kantelpunt zal een keer komen. Dan zijn we er in ieder geval klaar voor”, aldus Gerbert.

DE TOEKOMSTVISIE
Twente Milieu kijkt om zich heen en zit vol ambities. Er zijn veel lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale ontwikkelingen die vragen om een aangescherpte bedrijfsvisie en vernieuwde focus. Deze zijn opgenomen in een strategie voor de periode 2016-2019. Twente Milieu wil, samen met regionale partners, doorontwikkelen om de doelstelling van een afvalloos Twente in 2030 te realiseren. Betere afvalscheiding, hogere opbrengst van grondstoffen en minder restafval passen binnen het principe van de circulaire economie. Daarnaast is het goed voor de portemonnee van de aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners.

PDF Download

Take the first step to optimize your storage environment & get in touch with us